Bliv klogere på, hvordan sølvtøj købes online

Sølvtøj købes mange steder på nettet samt i fysiske butikker. Er du derfor interesseret i at sælge dit sølvtøj, så har du rig mulighed for at gøre det. Det kan dog være enormt svært at finde rundt i markedet for køb og opkøb af sølvtøj, og du kan derfor med stor fordel læse med her, inden du sælger. Du vil således være rustet med alt den væsentligste viden, så du får den bedst mulige handel ud af salget af dit sølvtøj. Og lyder det som noget for dig? Så læs med her og lær meget mere om, hvor sølvtøj købes samt hvordan sølvtøj købes. Du kan dog også allerede nu tage fat i nogle professionelle, så du kan sælge det sølvtøj, du gerne vil af med – sølvtøj købes online her.

 

Hvad er prisen, når sølvtøj købes online?

Sælger du således dit sølvtøj, har du mulighed for at give det et helt nyt liv. Dit sølvtøj vil nemlig blive smeltet om, således der enten kan laves smykker, bestik eller lignende af det. Der er dog ikke nogen fast pris for sølvtøj, og derfor kommer prisen meget an på, hvad det helt præcis er for noget sølvtøj, du sidder inde med. Er der tale om eksklusivt sølvbestik fra eksempelvis Georg Jensen, Hans Hansen, A. Dragsted, Cohr, Evald Nielsen, Heimbürger, Michelsen eller lignende, vil du som regel få en høj pris for det. Generelt afhænger prisen dog af sølvets renhed og vægt, mens sølvtøjets alder ingen betydning har. Og når det så er sagt, så ændrer sølvpriserne sig typisk fra dag til dag, hvorfor du altid vil få et pristilbud i henhold til dagskursen.

 

Sådan tjekker du, om det er ægte sølv:

Skald du sælge dit sølvtøj, skal det være stemplet enten 830, 925, tre tårne eller sterling, hvis du skal have en god pris for det. Ægte sølvtøj er nemlig altid stemplet, og det er altså stempler, du kan kigge efter, når du skal se, om der er tale om ægte sølv. Derfor kan du faktisk helt selv tjekke, om dit sølvtøj er i ægte sølv, før du kontakter en professionel for en vurdering. Du skal blot kigge efter stemplet i sølvet – og du kan evt. gøre det med en lup eller et forstørrelsesglas, da stemplet ofte er skrevet med meget småt.