Der er mange faktorer, der bidrager til den anslåede værdi af et hus

Der er mange faktorer, der bidrager til den anslåede værdi af et hus. Deres model for ejendomsværdi tager højde for mere end 1,6 millioner boliger i Danmark for at give dig et præcist skøn over, hvad din bolig er værd. Modellen består af mange datapunkter, hvilket er med til at sikre nøjagtigheden af estimatet, også selvom ejendommen ikke har været handlet på det åbne marked i de seneste år. Med deres model for ejendomsværdien kan du være sikker på, at du får et præcist skøn over din boligs værdi. hvad er min bolig værd.

Modellen er bygget op af fire modelgrupper

Modellen er bygget op af fire modelgrupper, der vægter boligens karakteristika i kombination med prisudviklingen, sammenlignelige boliger, der er solgt i nabolaget, og antallet af tvangsauktioner i nabolaget. Modellen er baseret på store mængder data, som er aggregeret i fire modeller (A, B, C, D). Disse fire modeller kombineres til sidst i den endelige model, som beregner den anslåede ejendomsværdi af boligen i en vægtet pris. Den vægtede pris vægter boligens egenskaber (model A) i kombination med pristendenser (model B), sammenlignelige solgte naboer (model C) og tvangsauktionsrater i nabolaget (model D). Desuden indgår data om beskæftigelsesfrekvens, kriminalitetsfrekvens og skolekvalitet også i den endelige model.

Altid sikker og høj kvalitet gennem deres estimater

For at sikre kvaliteten af deres estimater og modellens ydeevne valideres estimaterne ved at analysere faktiske, gyldige handler. For eksempel: modelestimater for 01-2020 sammenlignes med faktiske handler i perioden 01-02-2020 til 29-02-2020. Valideringen er baseret på faktiske handler, hvor der er et flag for, at datakvaliteten af handelsprisen er i orden. For hver handelspris sættes et flag, der angiver, om handelsprisen er gyldig eller ej, baseret på følgende kriterier. Handelsprisen er valideret i forhold til udbudsprisen, eller handelsprisen ligger inden for to standardafvigelser fra midtpunktet af købs- og salgspriserne. Hvis ingen af disse kriterier er opfyldt.